Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động

Trần Thị Thanh Nhàn : MS 008

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Thị Thanh Nhàn : MS...

Nguyễn Hữu Đan Thanh : MS 037

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Hữu Đan Thanh :...

Viên Hồng Trinh MS 011

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Viên Hồng Trinh : MS 011 Năm...

Nguyễn Quốc Bình: MS 007

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Quốc Bình: MS 007 Năm...

Vũ Thị Kim Roan MS 020

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Vũ Thị Kim Roan: MS...

Phạm Thị Nhật An : MS 036

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Thị Nhật An :...

CHIA SẼ YÊU THƯƠNG NƠI XỨ NGƯỜI

CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI TỈNH SHIZUOKA ĐANG GẶP KHÓ KHĂN BỞI DỊCH...

Phạm Văn Nghĩa: MS 015

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Văn Nghĩa: MS 015 Năm...

Lê Thị Hồng Kim : MS 044

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Lê Thị Hồng Kim :...

Lê Ty Ty : MS 023

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Lê Ty Ty : MS...