Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động

Vũ Thị Kim Roan MS 020

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Vũ Thị Kim Roan: MS...

Nguyễn Quốc Bình: MS 007

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Quốc Bình: MS 007 Năm...

Nguyễn Phạm Hoàng Thuỵ: MS 003

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Phạm Hoàng Thuỵ: MS...

CHIA SẼ YÊU THƯƠNG NƠI XỨ NGƯỜI

CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI TỈNH SHIZUOKA ĐANG GẶP KHÓ KHĂN BỞI DỊCH...

Long Nam Thắng: MS 041

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Long Nam Thắng: MS 041 Năm...

Trần Thị Thanh Nhàn : MS 008

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Thị Thanh Nhàn : MS...

Trần Quang Nhiên : MS 028

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Quang Nhiên : MS...

Phạm Thị Nhật An : MS 036

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Thị Nhật An :...

Đỗ Thị Hoàng Sa: MS 024

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Đỗ Thị Hoàng Sa: MS...

Phạm Văn Nghĩa: MS 015

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Văn Nghĩa: MS 015 Năm...