Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

Lê Ty Ty : MS 023

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Lê Ty Ty : MS...

Phạm Văn Nghĩa: MS 015

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Văn Nghĩa: MS 015 Năm...

Phạm Thị Nhật An : MS 036

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Thị Nhật An :...

Nguyễn Quốc Bình: MS 007

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Quốc Bình: MS 007 Năm...

Nguyễn Hữu Đan Thanh : MS 037

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Hữu Đan Thanh :...

Đỗ Thị Hoàng Sa: MS 024

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Đỗ Thị Hoàng Sa: MS...

Long Nam Thắng: MS 041

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Long Nam Thắng: MS 041 Năm...

Trần Quang Nhiên : MS 028

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Quang Nhiên : MS...

Nguyễn Văn Lãm : MS 046

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Văn Lãm : MS...

Lê Phát Triển : MS 052

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Lê Phát Triển : MS...