Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động

Long Nam Thắng: MS 041

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Long Nam Thắng: MS 041 Năm...

Trần Quang Nhiên : MS 028

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Quang Nhiên : MS...

Nguyễn Văn Lãm : MS 046

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Văn Lãm : MS...

Lê Phát Triển : MS 052

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Lê Phát Triển : MS...

Phan Văn Nhật : MS 055

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phan Văn Nhật : MS...

Lê Thị Hồng Kim : MS 044

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Lê Thị Hồng Kim :...

CHIA SẼ YÊU THƯƠNG NƠI XỨ NGƯỜI

CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI TỈNH SHIZUOKA ĐANG GẶP KHÓ KHĂN BỞI DỊCH...

Vũ Thị Kim Roan MS 020

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Vũ Thị Kim Roan: MS...

Viên Hồng Trinh MS 011

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Viên Hồng Trinh : MS 011 Năm...

Trần Thị Thanh Nhàn : MS 008

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Thị Thanh Nhàn : MS...