Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động

Vi Thị Thu Trang MS 002

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi  giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Vi Thị Thu Trang Năm sinh...

Trần Quang Nhiên : MS 028

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Quang Nhiên : MS...

Phạm Minh Lý MS 004

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Phạm Minh Lý Năm sinh : 1992 MS....

Long Nam Thắng: MS 041

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Long Nam Thắng: MS 041 Năm...

Nguyễn Phạm Hoàng Thuỵ: MS 003

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Phạm Hoàng Thuỵ: MS...

Đỗ Thị Hoàng Sa: MS 024

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Đỗ Thị Hoàng Sa: MS...

Trần Thị Thanh Nhàn : MS 008

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Trần Thị Thanh Nhàn : MS...

Nguyễn Hữu Đan Thanh : MS 037

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Hữu Đan Thanh :...

Viên Hồng Trinh MS 011

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi giọng ca vàng KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Viên Hồng Trinh : MS 011 Năm...

Nguyễn Quốc Bình: MS 007

Giới thiệu thí sinh tham dự cuộc thi GIỌNG CA VÀNG KARAOKE ONLINE IN JAPAN 2020 Nguyễn Quốc Bình: MS 007 Năm...