NHẬN QUỸ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG TỪ CÔNG TY NAKABAYASHI

先日12月15日、三島信用金庫本部の贈呈式にて在静岡県ベトナム人会は中林建設株式会社様よりテント2張りと中部ベトナムへの義援金30万円を受け取りました。
背景には静岡県国際交流協会様による信頼あっての結果ですのでこれを機にいつも在静岡県ベトナム人会を応援している皆様へのご報告かたがた感謝の気持ちを申し上げます。
Hôi Người VN tại Shizuoka xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của công ty CP xây dựng Nakabayashi đã tặng cho Hội 2 Lều và 300,000 JPY quỹ ủng hộ miền Trung.
Để có được kết quả này là nhờ có tín nhiệm và hỗ trợ của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế tỉnh Shizuoka và cán bộ của Hội.
Qua đây xin được thông báo và gửi lời cảm ơn tới các đơn vị và cá nhân vẫn luôn giúp đỡ ủng hộ cho VN Shizuoka.
在静岡県ベトナム人会長:ドアン ソン トゥン
Chủ tịch Hội người VN tại Shizuoka: Đoàn Sơn Tùng