Tặng 600 áo phao cho các cháu học sinh tiểu học ở Huế

Tặng 600 áo phao cho các cháu học sinh tiểu học ở Huế